Novo! V vašem Računu lahko dostopate do vaših osebnih podatkov (naslov, VAT številka, geslo, stara naročila, računi), se odločite za prejemanje e-novic, ali odjavo od teh, ter izbrišete vaš račun in informacije povezane z njim. Več informacij v Pogojih & Pravilniku. Prosim preberite in obkljukajte, da ste seznanjeni z novo uredbo in se strinjate z načinom pridobivanja informacij in obdelave osebnih podatkov za:

• Vzpostavitev in vzdrževanje uporabniškega računa.
• Posredovanje sprememb pravilnikov, splošnih pogojev ter drugih pomembnih informacij.
• Obveščanje registriranih uporabnikov o storitvah Kala albums.
• Priprava ponudb in komunikacija povezana z izdelavo naročil (deljenje datotek, pošiljanje faktur, customer support, obveščanje o poteku naročila)
• Pošiljanje e-novic (če ste se ob registraciji prijavili, lahko pa v računu na novo določite izbiro)
• Uporaba piškotkov za boljšo uporabniško izkušnjo.

Kot naročnik lahko zgoraj kadarkoli umaknete svoja zgoraj podana soglasja. Če naročnik soglasje za obdelavo umakne, Kala albums nemudoma (najkasneje pa v roku enega meseca) preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen, za katerega je bilo soglasje umaknjeno, razen tistih, s katerim Kala albums dokazuje revizijsko sled, da je podatke posameznega naročnika res izbrisala, in če veljavni predpisi ne določajo drugače. V primeru dodatnih vprašanj in glede uveljavljanja vaših pravic glede osebnih podatkov smo dosegljivi na: hello@kalaalbums.com.